BẢNG GIÁ CÁP QUANG VIETTEL GÓI CƠ BẢN TẠI HUẾ

DÀNH CHO CÁ NHÂN - HỘ GIA ĐÌNH

FAST 20

20 Mbps
20 Mbps
 • Trả sau hàng tháng
  Đóng 500.000đ tiền phí lắp đặt
 • Trả trước cước 6 tháng
  Đóng 200.000đ tiền phí lắp đặt
  Miễn phí 02 tháng cước thứ 7 và 8
 • Trả trước cước 12 tháng
  Đóng 200.000đ tiền phí lắp đặt
  Miễn phí 03 tháng cước thứ 13, 14, 15
 • Trả trước cước 18 tháng
  Đóng 200.000đ tiền phí lắp đặt
  Miễn phí 04 tháng cước thứ 19, 20, 21, 22

FAST 25

25 Mbps
25 Mbps
 • Trả sau hàng tháng
  Đóng 500.000đ tiền phí lắp đặt
 • Trả trước cước 6 tháng
  Đóng 200.000đ tiền phí lắp đặt
  Miễn phí 02 tháng cước thứ 7 và 8
 • Trả trước cước 12 tháng
  Đóng 200.000đ tiền phí lắp đặt
  Miễn phí 03 tháng cước thứ 13, 14, 15
 • Trả trước cước 18 tháng
  Đóng 200.000đ tiền phí lắp đặt
  Miễn phí 04 tháng cước thứ 19, 20, 21, 22

FAST 30

30 Mbps
30 Mbps
 • Trả sau hàng tháng
  Đóng 500.000đ tiền phí lắp đặt
  With 1 hour break.
 • Trả trước cước 6 tháng
  Đóng 200.000đ tiền phí lắp đặt
  Miễn phí 02 tháng cước thứ 7 và 8
 • Trả trước cước 12 tháng
  Đóng 200.000đ tiền phí lắp đặt
  Miễn phí 03 tháng cước thứ 13, 14, 15
 • Trả trước cước 18 tháng
  Đóng 200.000đ tiền phí lắp đặt
  Miễn phí 04 tháng cước thứ 19, 20, 21, 22

FAST 40

40 Mbps
40 Mbps
 • Trả sau hàng tháng
  Đóng 500.000đ tiền phí lắp đặt
  With 2 hours break.
 • Trả trước cước 6 tháng
  Đóng 200.000đ tiền phí lắp đặt
  Miễn phí 02 tháng cước thứ 7 và 8
 • Trả trước cước 12 tháng
  Đóng 200.000đ tiền phí lắp đặt
  Miễn phí 03 tháng cước thứ 13, 14, 15
 • Trả trước cước 18 tháng
  Đóng 200.000đ tiền phí lắp đặt
  Miễn phí 04 tháng cước thứ 19, 20, 21, 22BẢNG GIÁ CÁP QUANG VIETTEL DOANH NGHIỆP TẠI HUẾ

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP - QUÁN NET

FAST 60

60 Mbps

 • Cam kết quốc tế : 1 Mbps
 • Miễn phí hòa mạng
 • Tặng modem wifi
 • 24/7 Support
 • Tặng 03 tháng sử dụng

FAST 80

80 Mbps

 • Cam kết quốc tế : 1.5 Mbps
 • Miễn phí hòa mạng
 • Tặng modem wifi
 • 24/7 Support
 • Tặng 03 tháng sử dụng

FAST 100

100 Mbps

 • Cam kết quốc tế : 2 Mbps
 • Miễn phí hòa mạng
 • Tặng modem wifi
 • 24/7 Support
 • Tặng 03 tháng sử dụng


BẢNG GIÁ CÁP QUANG VIETTEL QUỐC TẾ TẠI HUẾ

BĂNG THÔNG QUỐC TẾ LỚN

FAST 60+

60 MbpsCam kết quốc tế : 2 Mbps
 • Miễn phí hòa mạng
 • Tặng modem wifi
 • Tặng 03 tháng sử dụng

FAST 80+

80 MbpsCam kết quốc tế : 3 Mbps
 • Miễn phí hòa mạng
 • Tặng modem wifi
 • Tặng 03 tháng sử dụng

FAST 100+

100 MbpsCam kết quốc tế : 3 Mbps
 • Miễn phí hòa mạng
 • Tặng modem wifi
 • Tặng 03 tháng sử dụng

FAST 120

120 MbpsCam kết quốc tế : 3 Mbps
 • Miễn phí hòa mạng
 • Tặng modem wifi
 • Tặng 03 tháng sử dụng